• Gratis afhentning i butik
  • Returner i butik
  • Fragt fra 29,-
  • Gratis levering på køb fra 499,-
 

Din indkøbskurv er tom.

NEYE STØTTER KRÆFTFORSKNINGEN I DANMARK

NEYE - Tasker med et formål

 

 

Siden 1977 har vi givet vores overskud til kræftforskningen i Danmark. Vi er nemlig ejet af NEYE-Fonden og har derfor ingen aktionærer, som skal have en bid af kagen. Til gengæld har vi vores gode formål, som vi støtter helhjertet. Og det samme gør du, lige meget hvad du køber hos os.

 

Alene i de senete par år har vi med glæde doneret mere end 20 millioner kr. til formålet. Så næste gang du skal have en ny taske, er det måske værd at huske på; at tasker, du køber hos NEYE, ikke kun har et praktisk formål for dig, men også tjener et vigtigt formål for andre. 

 

Vi kalder det Tasker med et Formål.

 

 

NEYE FONDENS DONATIONER


NEYE Fonden som ejer alle NEYE butikker blev grundlagt i 1977. Vi har alene siden år 2000 doneret mere end 40 millioner kroner.

 

NEYE Fonden støtter sygdomsbekæmpelse i Danmark - nærmere bestemt kræftforskning. Dette gøres via det overskud, som NEYE butikkerne genererer. Det er NEYE Fondens bestyrelse, der hvert år beslutter, hvilke projekter donationerne skal gå til. I bestyrelsen sidder altid et lægefagligt medlem, så det sikres, at pengene kanaliseres hen, hvor de gør bedst nytte. P.t. er det lægefaglige bestyrelsesmedlem Professor ved Københavns Universitet, DSc Ole William Petersen, Dept. Of Cellular and Molecular Medicine.

NEYE Fonden blev grundlagt i 1977 og det fremgår af vedtægterne at "De penge, der indtjenes i lædervarefirmaet NEYE, skal komme det samfund til gode, i hvilket pengene er tjent". NEYE Fonden har således doneret penge til forskellige forskningsprojekter og professorater – alle med det formål at forske i kræft og forebyggelse af sygdommen - siden grundlæggelsen.

Beløbene har været mindre og større engangs donationer og flere løbende professorat donationer. Nedenfor kan du læse om nogle af de projekter som NEYE Fonden har støttet.

 

 

 

NYE DONATIONER FRA NEYE-FONDEN

 

Juni 2017: Det er med stor glæde, at NEYE-Fonden igen har kunne donere en del af NEYE-kædens overskud til kræftforskning. Denne gang er der tildelt 800.000 kroner til de anerkendte Professorer Nils Brünner og Jiri Bartek, Københavns Universitet, der forsker i hvorvidt man kan anvende Disulfiram (Antabus) som ny behandling til patienter med tilbagefald efter kemoterapi for metastatisk brystkræft.

 

Desuden 300.000 kroner til Videnskabelig Assistent Trine Mattesen, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital til  Ph.d. projektet ”Kortlægning af tumor-miljøet fremmer individualiseret behandling af kolorektal cancerpatienter”.

Samt 98.000 kroner til Professor Frank Mortensen, Aarhus Universitetshospital til et forskningsprojekt inden for tarmkræft med spredning til leveren, således at flere patienter, der lider af tarmkræft med spredning til leveren, kan helbredes.

 

 

NEYE DONERER 10 MILLIONER KRONER TIL TO DANSKE KRÆFTFORSKERE

 

November 2016: Igen i år kan den 135-årige taske- og kuffertkæde NEYE med glæde donere 10 mio. kr. til kræftforskning - to danske kræftforskere har hver modtaget 5 mio. kr. NEYE donerer hvert år overskuddet fra salget i deres butikskæde til kræftforskningen i Danmark.

Det ene NEYE Professorat på 5 millioner kroner doneres til den internationalt anerkendte professor Anja Groth ved Københavns Universitet, der tidligere har modtaget Forskningsministeriets Eliteforskerpris og en prestigefyldt bevilling fra EU. (Med i Det Frie Forskningsråd for sundhed og sygdom, og valgt ind som medlem af Videnskabernes Selskab i år). Ydermere doneres endnu et NEYE Professorat på 5 millioner kroner til den nyudnævnte professor Simon Bekker-Jensen, ligeledes ved Københavns Universitet, der tidligere har modtaget Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris. Begge forsker de i, hvordan man kan standse kræftcellers veludviklede evne til at reparere sig selv og dermed få kræftceller og -svulster til at gå til grunde.

 

Yderligere 550.000 kroner doneres til Ph.D. Christoffer Goth ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Donationen er målrettet hans forskning i O-glykosyleringens vigtige regulatoriske rolle for EGF receptorer, der ofte er årsag til, at kræftceller deler og spreder sig.
Desuden doneres 40.000 kroner til Ph.d.-stipendiat Martin Haar Pedersen ved Syddansk Universitet til hans forskning i metastasespecifikke proteiner i relation til brystkræft
.

 

Læs mere om det nye NEYE professorat og hvad pengene går til her.

 

 

10 MILLIONER KRONER UDDELES TIL NYT NEYE PROFESSORAT PÅ KÆDENS 134 ÅRS FØDSELSDAG 

 

Oktober 2015: NEYE-Fonden, som ejer alle NEYE kædens butikker, donerer endnu en gang 10 millioner kr. til et nyt kræftforskningsprojekt ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København. 

 

CEO Camilla Raffnsøe, som står i spidsen for NEYE, og den snart 40 år gamle NEYE-Fonden, har i tæt samarbejde med fondens lægefaglige bestyrelsesmedlem og den øvrige fondsbestyrelse fundet frem til det kræftforskningsprojekt, som skal nyde godt af de 10 mio. kr. som NEYE-Fonden uddeler den 5. oktober 2015 på baggrund af NEYEs positive driftsresultat i 2014.

 

De mange penge går til den canadisk fødte professor Stephen Cohen ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Stephen Cohen har en imponerende videnskabelig karriere bag sig og er indstillet på baggrund af en uvildig international og national bedømmelse. Han er dansk gift og har været bosiddende i Danmark siden 2013.

 

Læs mere om det nye NEYE Professorat, og hvad pengene går til her

 

 

10 MILLIONER KRONER TIL KAMPEN MOD BRYSTKRÆFT


September 2007: Kampen mod brystkræft står NEYE Fonden nær. Hvert år rammes tusindevis af danske kvinder af denne kræftform og brystkræft er faktisk en af de mest udbredte kræftformer hos kvinder, unge som ældre.

Udover NEYE Professoratet til Ulla Wewer har NEYE Fonden i perioden 2007 - 2012 doneret et beløb på 10 millioner kroner til Rigshospitalets molekylærgenetiske sektion under ledelse af Professor Dr. Med. Finn Cilius Nielsen. Denne donation skulle tilgodese Rigshospitalets arbejde med tidlig diagnostik af brystkræft.

Beløbet blev givet over fem år og dækkede løn til tre bioanalytikere og en molekylærbiolog samt apparatur. 

Målet var at styrke forskningen i at udpege særligt aggressive former for brystkræft, der kræver accelereret behandling, og at medvirke til at nedbringe ventetiden for kræftpatienterne.

 

2014: Her i 2014 kan man faktisk konkludere, at projektet meget konkret er kommet patienter til gode i form af kortere svartider ved udredning af familier med arvelige former for kræft (brystkræft). Desuden har man kortlagt nye varianter af arvelighed, som dermed kan forklare en større del af kræfttilfældene og i sidste ende føre til endnu bedre rådgivning. Et meget imponerende resultat som vi alle kan glædes over!

 
Læs mere i pressemeddelelsen: NEYE støtter kampen mod brystkræft.

 

 

NEYE PROFESSORATER STØTTES MED 33 MILLIONER KRONER


Et led i NEYE Fondens strategi vedrørende donationer til kræftforskning er at sponsere større projekter også kaldet professorater. Det sker i håb om, at den ekstra portion penge og den deraf øgede mulighed for forskning vil kunne bidrage til større og mere mærkbare fremskridt indenfor kræftforskning. NEYE Fonden har indtil videre støttet seks professorater med ialt godt 33 millioner kroner.


NEYE Professorat 2016:  Anja Groth international anerkendt prpfessor ved Københavns Universitet. Simon Bekker-Jensen nuudnævnt professor, ligeledes ved Københavns Universitet. Begge forsker de i, hvordan man kan standse kræftcellers veludviklede evne til at reparere sig selv og dermed få kræftceller og -svulster til at gå til grunde.

Læs mere i pressemeddelelsen: 10 Mio. kr. doneres til to danske kræftforskere.

 

NEYE Professorat 2015-2020: Stephen Cohen, Professor ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
Stephen Cohen forsker i kræftformer, som opstår i epitelceller, der findes i bl.a. huden, brystet og tyktarmen.
Læs mere i pressemeddelsen: 10 mio. kr. til kampen mod kræft.

NEYE Professorat 2004 -2009: Per Guldberg, Biolog.
Per Guldbergs forskning havde fokus på at kortlægge cellernes gener og forstå hvilke gener, der driver kræftudviklingen i cellen. Hvorfor bliver en rask celle til en kræftcelle?
Læs mere i pressemeddelelsen: NEYE Professorat til Biolog Per Guldberg.


NEYE Professorat 1999 – 2003: Ulla Wewer, Professor i molekylær patologi.
Ulla Wewer forskede i proteinet, der hedder ADAM12, som har betydning for spredning af kræft generelt - herunder brystkræft. Forskningen drejede sig altså om at forstå mekanismen bag spredning af brystkræft.

NEYE Professorat 1993 - 1997: Niels Borregaard, Chef for hæmatologisk afdeling på Rigshospitalet.
Niels Borregaards forskning var med fokus på blodkræft med særlig interesse for kræftstamceller og cellernes modningsmønstre.


NEYE FONDEN STØTTER UNGE FORSKERE - SENEST MED 200.000 KRONER

 

Gennem årene har NEYE Fonden løbende støttet flere unge forskere i deres forskningsprojekter indenfor kræft.


Senest i 2013 blev der sendt flere midler i den retning. Der blev denne gang doneret 200.000 kr. til to unge kvindelige forskere fra Aarhus Universitet. De to 25-årige kræftforskere har hver fået 100.000 kr. til deres kamp mod kræftsygdommen.

 

Modtagerne er ph.d-studerende Gitte Brinch Andersen, Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet, der forsker i knoglekræft og læge- og forskerstuderende Eva Futtrup Sørensen fra nyremedicinsk afdeling på Aarhus Universitets hospital, der arbejder med immunapparatets rolle i forhold til kræft i lymfeknuderne.