Oktober 2020: 620.000 kroner

I oktober måned donerede NEYE-Fonden endnu 620.000 kroner til forskning i kræft. Denne gang går pengene til tre yngre, kvindelige Ph.D-studerende i Odense, Århus og København.

300.000,- til forskning i bugspytkirtelkræft

Læge og Ph.D-studerende Trine Aaquist ved Afdelingen for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital:

”For patienter med bugspytkirtelkræft er operation den eneste mulighed for at blive kureret. Desværre får en stor del af patienterne tilbagefald inden for få år, selv efter alt synligt kræftvæv er fjernet. En del af forklaringen er, at der er kræftceller tilbage i blodbanen og i bughinderne efter operation. Da kun patienter med sygdom begrænset til bugspytkirtlen bør opereres, mangler lægerne egnede metoder til bedre at udvælge de patienter, der har gavn af kirurgi for bugspytkirtelkræft.


NEYE-Fondens støtte går til mit studie, hvis formål er at undersøge anvendeligheden af genetiske tumormarkører i blodet og bughinden til identifikation af patienter, der er i højrisiko for at udvikle tidligt tilbagefald efter operation. Dette vil forhåbentligt kunne bidrage til at tilbyde en mere individualiseret behandling og opfølgning af patienter med bugspytkirtelkræft”.

Læs mere om projektet


120.000,- til forskning i cyster i bugspytkirtlen

Læge og Ph.D-studerende Charlotte Vestrup Rift ved Afdelingen for Patologi, Rigshospitalet:

”I Danmark dør ca. 1000 mennesker årligt af bugspytkirtelkræft. Cyster i bugspytkirtlen kan være forstadier til kræft, men ikke alle cyster er ondartede. Diagnosticering af cyster i bugspytkirtlen er vanskelig, da der ikke findes markører, som helt kan adskille godartede fra ondartede cyster. En ny mikrobiopsitang gør det muligt under kikkertundersøgelse at udtage en vævsprøve fra cysten. Ved mikroskopisk og genetisk analyse af vævsprøven, kan vi stille en præcis diagnose af cysten. Vi vil kunne opspore kræften tidligt og tilbyde patienten en operation, og samtidig undgå unødvendige og store operationer hos de patienter, der efter undersøgelsen viser sig ikke at have kræft; dem kan vi derimod tilbyde et skræddersyet opfølgningsprogram. Bevillingen fra NEYE-Fonden går til finansiering af de genetiske analyser i studiet”.

200.000,- til forskning i tarmkræft

M.Sc./Ph.D-studerende Amanda Frydendahl Johansen ved Afdelingen for Molekylær Medicin, Aarhus Universitetshospital:

”Tarmkræft er en af de hyppigste former for kræft i Danmark. På trods af, at de fleste forventes at være helbredt ved kirurgisk fjernelse af kræftknuden, oplever omkring 30% desværre, at kræften kommer igen på et senere tidspunkt.
Det primære formål for mit Ph.D-projekt er at forbedre opfølgningsforløbet for tarmkræftpatienter gennem tidlig identifikation af eventuel restsygdom. Dette gøres ved at kigge efter DNA fra kræftceller i blodprøver fra patienterne. Hvis vi finder kræft-DNA i blodprøverne, er det tegn på restsygdom efter operationen. Tidlig opdagelse af restsygdom giver mulighed for at tilbyde ekstra behandling, hvilket forventes at øge overlevelseschancen betydeligt.
NEYE-Fondens støtte er afgørende for, at projektet kan udføres og donationen sikrer, at vi kan fortsætte med at benytte de bedste teknologier til at undersøge blodprøverne”.