NEYE-Fonden støtter vigtige forskningsprojekter inden for hjernekræft

Bjarne Winther Kristensen

Professor og overlæge Bjarne Winther Kristensen har modtaget 300.000 kr. til forskning i kræft i hjernen. Et studie, der ifølge forskergruppen kan være med til at revolutionere behandlingen herhjemme og i resten af verden:

"Antallet af patienter med kræft i hjernen er stigende, og det er den type kræft, der koster flest leveår. En af grundene skal findes i et afgørende problem inden for kræftområdet, nemlig kemoterapi, der virker dårligt på mange kræftpatienter," siger professor og overlæge Bjarne Winter Kristensen fra Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Han fortæller, at han sammen mine sine forskerkolleger har opdaget en mulig forklaring på den dårlige effekt af kemoterapi hos kræftramte, og at den dårlige effekt kan skyldes en ny-opdaget resistensmekanisme:

"Formålet med projektet er at undersøge, hvordan resistensmekanismen kan blokeres, og hvordan vi kan overføre resultaterne til patienter. Det vil forhåbentligt lede til en ny effektiv behandlingsstrategi til patienter med hjernekræft via hæmning af denne ny-opdagede resistensmekanisme. På sigt kan studiet revolutionere behandlingen af kræft i hjernen," siger Bjarne Winther Kristensen.

Søren Møller

Afdelingslæge og Ph.d. Søren Møller fra Rigshospitalet har modtaget 200.000,- til at undersøge, hvordan spredning af cancerceller og dermed ondartede svulster og spredning af kræft til hjernen behandles bedst muligt.

"Spredning af kræft til hjernen, altså det, der hedder hjernemetastaser, er en alvorlig tilstand, som udvikles hos 10-20 % af kræftpatienter i løbet af deres kræftsygdom. Her udgør stereotaktisk strålebehandling den vigtigste behandlingsmetode, men vi mangler viden om patienternes sygdomsforløb i relation til hjernemetastaserne og om deres efterfølgende behandlinger og deres prognose," siger Ph.d. og afdelingsleder på Onkologisk Klinik på Rigshospitalet Søren Møller.

Ved at opgøre resultaterne fra behandlingen af over 2.000 patienter bliver det muligt at individualisere strålebehandlingen langt mere effektivt, end det er muligt i dag, fortæller Søren Møller:

"Resultatet har potentiale til at kunne forbedre behandlingen af hjernekræft på nationalt plan og forskningsprojektet, der gennemfører samarbejde med strålebehandlingscentre landet over og fremadrettede behandlingsforsøg, undersøger sikkerheden og effekten ved stereotaktisk strålebehandling i særlige scenarier, som kan revolutionere behandlingsforløb for mennesker ramt af hjernekræft."

Læs mere om projektet