Marts 2020: 1 million kroner

Med uddelingen af 1 million kroner støtter NEYE-Fonden i denne omgang tre forskere, der anvender midlerne til erhvervelse af nyt laboratorieudstyr samt forskning i bryst- og prostatacancer

250.000,- til anskaffelse af digitalt PCR udstyr til måling af kræft-DNA i blod

Professor Claus Lindbjerg Andersen, M.Sc., Ph. D. ved Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Aarhus Universitets Hospital:

”På Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA) udfører vi klinisk kræftforskning. Et af de mest lovende forskningsområder, er undersøgelser af blodprøver for forekomst af kræft-DNA. Fund af kræft-DNA i blodet er ensbetydende med forekomst af kræft et sted i bloddonorens krop. Der er mange potentielle anvendelsesmuligheder for undersøgelse af kræft-DNA i blodet, bl.a. tidlig opsporing af kræft, identifikation af patienter med restsygdom efter kræftbehandling, monitorering af behandlingseffektivitet, og tidlig opsporing af tilbagefald. Derudover kan vi bruge blodprøveundersøgelsen til at forudsige, hvordan det vil gå kræftpatienterne under og efter behandling. Er behandlingen effektiv, eller bør den stoppes tidligt for at undgå bivirkninger? Er der spor af kræften tilbage efter behandlingen? Kan vi tilbyde patienterne anden eller mere behandling? Denne viden vil gøre det muligt at skræddersy forløbet efter den enkelte patients behov og risici. Det vil først og fremmest spare patienterne for megen unødig lidelse ved at reducere skadelige og ikke-gavnlige effekter. Samtidigt vil det føre til en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet, fordi patienterne får præcist den behandling, de har brug for, hverken mere eller mindre.

Undersøgelsen for kræft-DNA i blodet kræver en yderst følsom metode. Grundet de mange kliniske anvendelsesmuligheder af kræft-DNA-analysen er efterspørgslen vokset dramatisk igennem de senere år. Derfor betyder det rigtig meget for den forskning vi kan udføre på afdelingen, at NEYE-Fonden har støttet erhvervelsen af nyt laboratorieudstyr til blodprøveanalysen”.

500.000,- til forbedret behandlingsstrategi indenfor metastatisk brystcancer

Professor, Dorthe Nielsen, Dr. Med. ved Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital:

”Gennem de seneste år er der kommet flere nye behandlinger til spredt (metastatisk) brystkræft. Godkendelsen af nye behandlinger er baseret på store internationale forsøg med patienter, som ofte ikke er repræsentative for de patienter, der rent faktisk bliver behandlet efterfølgende, ligesom betydningen af behandlings-rækkefølgen af både nye og etablerede behandlinger, ikke er undersøgt.

Den Danske Brystkræft Gruppe (DBCG) blev oprettet i 1976 og har siden vedligeholdt en klinisk database for nydiagnostiseret, operabel brystkræft i Danmark.
Indtil for nyligt er der ikke blevet registreret data og effekt af behandling, der vedrører patienter med metastatisk brystkræft. I 2017 blev der i DBCG oprettet en database, hvor det var muligt at indrapportere information vedrørende metastatisk brystkræft, men indtil nu er dette ikke blevet gjort systematisk.

Ved at udvide den eksisterende database, er det vores mål:

  1. At undersøge den nuværende behandlingsstrategi og effekten af etablerede/gamle behandlinger, når disse rykker ned i behandlingsporteføljen
  2. At undersøge effekten af nye behandlinger i en repræsentativ national patientpopulation.
  3. At undersøge om forskellige patient – og tumorkarakteristika kan forudsige effekten af de forskellige behandlingsstrategier

Vi planlægger at udvide databasen til

  1. at inkludere patienter med primært spredt brystkræft diagnosticeret fra år 2000 samt alle patienter med tilbagefald (recidiv) af tidligere brystkræft siden år 2010.
  2. at etablere en systematisk registrering og opfølgning af fremtidige patienter med recidiv af brystkræft på vegne af alle onkologiske afdelinger i Danmark. Vi forventer at indsamle data på 17.000 patienter.


Vi forventer, at projektet som støttes af NEYE-Fonden vil kunne ændre og forbedre vores behandlingsstrategi, potentielt spare patienter for unødige bivirkninger og føre til bedre anvendelse af ressourcer. Desuden forventer vi, at projektet vil øge vores viden om nye behandlinger og dermed kvalificere den delte beslutningstagen mellem patient og kræftlæge”.

Læs mere om projektet

250.000,- til forskningsprojekt i prostatacancer

Læge Mads Ryø Jochumsen, Ph.D.-studerende ved Nuklearmedicin og PET, Aarhus Universitets Hospital:

”Donationen fra NEYE-Fonden går til et projekt, hvor jeg sammen med mine kolleger vil undersøge ændringerne i blandt andet blodgennemstrømningen i prostatakræft under kemobehandling. Vi måler blodgennemstrømning samt flere andre fysiologiske parametre ved hjælp af såkaldte PET-skanninger og MR-skanninger. Projektet bygger videre på resultaterne fra min ph.d., som viser, at blodgennemstrømning er helt afgørende for aggressiviteten af prostatakræft, og at man alene ved hjælp af skanninger kan give en god risikovurdering af patienten.

Forhåbentligt kan dette projekt munde ud i en forbedret metode til at overvåge patienter med prostatakræft, og derved bidrage til at tilbyde mere skræddersyede behandlingsforløb til patienterne. Denne viden kan udnyttes over hele verden inden for forskellige skanningstyper og formentlig også inden for flere andre kræftformer”.