NEYE-Fonden støtter vigtige forskningsprojekter

Kemoterapi og nerveskader

Læge og PhD studerende ved Sjællands Universitetshospital Sebastian Werngreen Nielsen har modtaget 400.000 kr. til sit Ph.d.-projekt, hvor han skal forske i nerveskader i forbindelse med kemoterapi. Blandt andet skal han undersøge, om Cannabis-planten har nervebeskyttende effekter for patienter i kemoterapi:

"I Danmark er vi dygtige til at behandle kræft, men vi skal blive bedre til at beskytte folk mod kræftbehandlingens konsekvenser, der sjældent er omkostningsfrie for patienten. Faktisk oplever 30-50% smerter og tab af evnen til f.eks. at mærke berøring, og på nuværende tidspunkt er der ingen effektiv behandling eller forebyggelse," siger PhD studerende Sebastian Werngreen Nielsen og fortsætter:

"I mit Ph.d.-projekt har vi allerede indsamlet viden fra 3.000 kræftpatienter, der har givet os et nyt overblik over kræftbehandlingens konsekvenser. I år afprøver vi ny teknologi til tidlig og sikker opsporing af nerveskader efter kemoterapi. Herefter vil 100 kræftpatienter deltage i et forebyggende forsøg, hvor vi undersøger, om de kan have gavn af Cannabis-plantens nervebeskyttende effekter," siger den unge forsker og fortæller, at NEYE-Fondens midler sikrer, at projektet leverer tre banebrydende danske studier om nerveskadende kemoterapi.


Urinblærekræft

Professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital Jørgen Bjerggaard Jensen ser med sin donation på 300.000 kr. frem til sammen med sine kolleger at udvikle behandlingen og forhåbentligt øge overlevelsestallet for patienter ramt af kræft i urinblæren, der er den fjerde hyppigste kræftsygdom blandt danske mænd:

"Donationen fra NEYE-Fonden går til et studie, der er det første af sin art. Sammen med mine kolleger vil jeg undersøge, hvorvidt tidligere behandling med immunterapi giver bedre behandlingseffekt og øget overlevelse for patienter med blærekræft. Konkret vil vi baseret på blodprøver tilbyde patienterne i studiet målrettet behandling som immunterapi langt tidligere, end man gør i dag," siger professor Jørgen Bjerggaard Jensen og fortsætter:
"I dag tilbyder man først immunterapi, når der er påvist tilbagefald. Ved at foretage en skræddersyet kontrol og behandling formoder vi, at langt flere patienter opnår en effekt, og herunder at overlevelsestallet efter operation for kræft i urinblæren øges væsentligt. Det vil revolutionere måden, hvorpå man kontrollerer og behandler patienter efter operation for kræft i urinblæren, " siger Jørgen Bjerggaard Jensen.

Tyktarmskræft

Ph.d. Jesper Frank Christensen har fået 300.000 kr. til sit Ph.d.-projekt på Rigshospitalet:

"Tyktarmskræft rammer sjældent personer under 45 år, men til gengæld stiger risikoen med alderen. Mange patienter oplever kirurgisk stress-respons under deres kræftoperation, og det øger risikoen for komplikationer og sygdomstilbagefald. Derfor har vi behov for mere viden, så flere kan blive raskmeldte langt hurtigere, end det er tilfældet i dag," siger Ph.d. Jesper Frank Christensen.

Forskningsprojektet er det første af sin slags på verdensplan, der kan forbedre det såkaldte perioperative forløb for kræftramte:

"Jeg vil undersøge, om høj intens fysisk træning før og efter en operation kan mindske risiko for komplikationer og dermed risikoen for tilbagefald hos patienter, som får bortopereret metastaser i leveren. Det vil medføre vigtig ny viden, der vil være til gavn over alt i verden," siger forskeren.

Hudkræft

"Stadig flere og flere får stillet en hudkræftdiagnose, og særligt pladecellekræft er den anden mest udbredte type af kræft i verden. I få tilfælde kan den sprede sig til lymfeknuderne, der potentielt gør den til en meget alvorlig sygdom. Vi har derfor behov for mere viden om kræftformen for at bringe statistikkerne ned, så flere kan blive raske langt hurtigere," siger Ph.d. og ekstern lektor Mirna Perez-Moreno med ansættelse på Københavns Universitet.

"Sammen med mit team vil jeg undersøge, hvordan immunceller understøtter dannelse og udvikling af pladecellekræft, så vi kan finde frem til, hvordan blokering af visse elementer i immunceller kan forhindre hudkræftcellers vækst. Resultatet af arbejdet kan føre til udvikling af ny og revolutionerende behandling af hudkræft i hele verden," afslutter Mirna Perez-Moreno, der har modtaget 250.000,- fra NEYE-Fonden til projektet.