NEYE A/S

Kære ansøger

Tak for din interesse og ansøgning om at blive en del af NEYE A/S.

Vi vil snarest gennemgå din ansøgning, og du vil høre fra os inden for to uger.

Samtidig vil vi orientere dig om, at vi behandler de fremsendte oplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Det betyder, at du har ret til følgende oplysninger:

  1. NEYE A/S cvr.: 36447125 kontakt HR/løn ansvarlig Helle Ottosen.
  2. Formålet med vores behandling af oplysninger er besættelsen af en evt. ledig stilling hos os, og behandlingen sker med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. NEYE A/S forfølger den legitime interesse at besætte stillingen med en passende kandidat.
  3. Oplysningerne vil alene blive brugt internt i NEYE A/S i forbindelse med en evt. ansættelse. Dog kan vi efter aftale med dig gemme og behandle oplysningerne i forbindelse med besættelse af andre eller fremtidige stillinger. Det vil kun være NEYE A/S – HR-afdeling samt de personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.
  4. Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter dags dato, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid, eller der i forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid.
  5. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, og du kan på et hvert tidspunkt rette disse eller fjerne de fremsendte oplysninger. Såfremt du ønsker at benytte dig af disse muligheder, kan du kontakte NEYE A/S – Helle Ottosen på ho@neye.dk
  6. Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, såfremt du mener, at databeskyttelsesreglerne er overtrådt. Klage kan indgives på www.Datatilsynet.dk
  7. I forbindelse med udvælgelsesprocessen tager vi forbehold for at screene internettet, herunder f.eks. LinkedIn, Facebook og lignende sociale medier. Endvidere tager vi forbehold for at kontakte de referencer, som du har opgivet. I den forbindelse vil NEYE A/S behandle relevante almindelige personoplysninger og eventuelle følsomme oplysninger, hvis de er gjort tilgængelige.

Med venlig hilsen

Helle Ottosen
ho@neye.dk