August 2018: 1,5 millioner kroner

NEYE-Fonden donerer 1,5 millioner kroner til 3 danske kræftforskere, der bl.a. forsker i bestemte proteiners betydning for cancer
NEYE-Fonden har doneret 3 x 500.000 kroner til 3 danske kræftforskere.

Denne gang går pengene til at støtte lovende forskningsprojekter under ledelse af Professor og overlæge Henrik J. Ditzel, Institut for Molekylær Medicin og Onkologisk afd. R v/Odense Universitetshospital, Professor og overlæge Kjeld Schmiegelow, BørneUngeKlinikken v/Rigshospitalet samt MD Morten Scheibye-Knudsen, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin v/ Københavns Universitet, der forsker i DCAF17 proteinets involvering i DNA skader og eventuel betydning for udvikling af cancer.

Desuden er der ydet økonomisk støtte på 80.000 kroner til phd-studerende Trine Line Hauge Okholm til at studere interaktionen mellem cirkulære RNA transkripter og RNA bindende proteiner. Trine Line Hauge Okholm er phd-studerende ved Aarhus Universitet og har sin daglige gang på Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitets Hospital.

"Kan man forudsige om patienter med brystkræft vil få tilbagefald eller ej?"

Professor og overlæge Henrik Ditzel har en livslang kræftforskningskarriere bag sig og det er således en meget anerkendt forskers projekt, som NEYE-Fonden her støtter med 500.000 kroner.

Ditzels forskningsprojekt drejer sig om den potentielle anvendelse af prædiktive test ved brystkræft. Det har vist sig, at et enkelt molekyle i specifikke celler kan bruges til at forudsige om patienter med brystkræft vil få tilbagefald eller ej. Dette forhold skal nu undersøges i et større patientmateriale, hvis blodprøver rækker 20 år tilbage i tiden. Desuden vil Henrik Ditzel forsøge at finde egnede behandlingsregimer til netop den brystkræft.

Læs mere om projektet

”Kræft er ansvarlig for 20% af alle dødsfald hos børn efter 1 års alderen”

Ovenstående er det triste faktum, der ligger bag donationen til den mest toneangivende forsker i Danmark indenfor børnecancer, Professor og overlæge Kjeld Schmiegelow.

Om forskningsprojektet som NEYE-Fonden støtter med 500.000,- siger han:
"I de seneste år har de danske børnekræftafdelinger gennemført et fælles nationalt program, hvor de har kortlagt både patienternes eget arvemateriale (DNA) og kræftcellernes DNA for at kortlægge de DNA-skader, der har ført til kræftudviklingen hos børnene. Grundlæggende er der rigtig god basis for at studere de arvelige faktorers rolle for udvikling af børnecancer, eftersom de miljømæssige faktorer jo ikke har nået at have den store effekt på grund af den unge alder. De foreløbige resultater peger på, at op mod 25% af børn med kræft har en arvelig kræftsygdom"

De mekanismer, der fører til kræftudviklingen er imidlertid fortsat kun delvist forstået og i det forskningsprojekt, der er støttet af NEYE-Fonden vil Kjeld Schmiegelow og hans forskergruppe anvende 2 forskningsmetoder til at kortlægge baggrunden for at kræftsygdommene opstår.

Forskningsmetode 1: Når celler deler sig kan der opstå skader på arvematerialet, så cellerne bliver omprogrammeret til at vokse uhæmmet (=kræft). For en del af de børn, der udvikler kræft, har tidligere resultater peget på, at børnene har en medfødt nedsat evne til at reparere de skader i arvematerialet, der kan opstå under celledeling. I det nærværende forskningsprojekt vil forskerne etablere analysemetoder, der meget præcist kan teste den enkelte patients evne til at reparere beskadiget DNA.

Forskningsmetode 2: En celles DNA er opdelt i meget store områder, der indbyrdes kommunikerer med hinanden - såkaldte TADs. Skader på ét område i en TAD kan medføre at andet arvemateriale indenfor den samme TAD fungerer unormalt, herunder føre til kræftudvikling, selvom det DNA der fungerer unormalt ligger meget langt fra det beskadigede område. Forskerne vil nu undersøge hvor ofte børnekræft skyldes sådanne skader i en TAD.

Om forventningerne til forskningsprojektet afslutter Professor Kjeld Schmiegelow:
"På sigt vil projektet give lægerne en viden, der kan føre til, at nogle børn skal overvåges for kræftudvikling, så sygdommen kan opdages i tide. For andre børn, der allerede har kræft, kan den nye viden føre til bedre behandling"

Læs mere om projektet

”Hvilken rolle har DCAF17-proteinet i udviklingen af kræft?”

Dette vil kræftforsker, Morten Scheibye-Knudsen, undersøge i sit projekt, der støttes af NEYE-Fonden med 500.000,-

DCAF17-proteinet er et nyt protein, der kan være involveret i dannelsen og spredningen af særligt aggressive kræftformer. "Min forskning fokuserer på de molekylære processer, der fører til, at vi ældes. NEYE-Fondens støtte til min gruppe har betydet, at vi har kunne videreføre vores undersøgelser af disse processer og på længere sigt udvikle interventioner, der kan give os et længere, sundere og mere lykkeligt liv."

Læs mere om projektet

Nye terapeutiske targets mod kræft

Trine Line Hauge Okholm om projektet: "Mit ph.d.-projekt går ud på at karakterisere udtrykket af cirkulære RNA transkripter (circRNA) i forskellige kræftformer og undersøge deres biologiske og kliniske implikationer. Flere studier har vist, at circRNA er associeret med kræft og besidder biomarkør potentiale. Enkelte circRNA'er kan forhindre andre regulatoriske RNA molekyler i at udføre deres funktion, men funktionen for langt størstedelen af circRNA i kræftceller er endnu ukendt.

Under mit besøg ved Gene Yeo Lab, University of California San Diego, USA, har jeg undersøgt circRNA'ers potentiale til at interagere med RNA bindende proteiner (RBP). RBP'er regulerer geners ekspression og er afgørende for at opretholde cellens normale funktion. Ved at identificere RBP'er, der binder til circRNA'er, kan vi pege på funktionen af circRNA'er i kræft. Man kan f.eks. forestille sig, at circRNA'er kan binde og dermed forhindre oncogene RBP'er, som bidrager til væksten af kræftceller, i at udføre deres normale funktion. I lyset af dette kan projektet potentielt pege på nye terapeutiske targets mod kræft.

Gene Yeo's gruppe er førende inden for RBP-feltet Jeg er derfor meget taknemmelig for støtten fra NEYE-Fonden, som har været med til at gøre samarbejdet og projektet muligt."