September 2007: 10 millioner kroner

Kampen mod brystkræft står NEYE-Fonden nær og derfor gives endnu en donation til dette område.

September 2007: 10 millioner kroner

Hvert år rammes tusindvis af danske kvinder af denne kræftform og brystkræft er faktisk en af de mest udbredte kræftformer hos kvinder, unge som ældre. Udover NEYE Professoratet til Ulla Wewer har NEYE-Fonden i perioden 2007 - 2012 doneret et beløb på 10 millioner kroner til Rigshospitalets molekylærgenetiske sektion under ledelse af Professor Dr. Med. Finn Cilius Nielsen. Denne donation skulle tilgodese Rigshospitalets arbejde med tidlig diagnostik af brystkræft. Beløbet blev givet over fem år og dækkede løn til tre bioanalytikere og en molekylærbiolog samt apparatur.

Målet var at styrke forskningen i at udpege særligt aggressive former for brystkræft, der kræver accelereret behandling, og at medvirke til at nedbringe ventetiden for kræftpatienterne.


Pressemeddelelse

Status 2014