Februar 2023: 4.085.000 kroner

Årets første donationspulje fra NEYE-Fonden på godt 4 millioner kroner har fundet sin vej til fire dygtige kræftforskere.

1.400.000,- til forskning i effektforbedring af cancer immunterapi

MD, PhD Morten Orebo Holmström, National Center for Cancer Immune Therapy v/ Herlev Hospital

Formålet med projektet, støttet af NEYE-Fonden, er at forbedre effekten af cancer immunterapi hos kræftpatienter. Celler fra immunsystemet er i stand til at genkende og dræbe kræftceller, men forhindres ofte i dette, eftersom både kræftcellerne og andre celler i kræftvævet bremser immunsystemet. Antistoffer som blokerer nogle af disse bremsemekanismer bliver brugt til behandling af visse kræftformer, men disse antistoffer virker kun i et fåtal af kræftpatienter.

Ud fra laboratorieforsøg ønsker vi med dette projekt at afgøre, om immunsystemet kan genkende en af disse vigtige bremsemekanismer med det formål at udvikle en vaccine mod netop denne mekanisme. Forsøg har vist, at immunsystemet er i stand til at genkende andre vigtige bremsemekanismer og at dette muligvis kan bruges til at vaccinere patienter med kræft med det formål at øge effekten af deres behandling. Vi vil analysere immunceller fra både raske donorer og kræftpatienter og afgøre, hvorvidt immuncellerne genkender fragmenter af det immunhæmmende protein. Dernæst vil vi afgøre, om immunceller kan genkende og dræbe celler, der danner immunhæmmende protein og undersøge, hvordan dette påvirker andre celler.

Det immunhæmmende protein vi arbejder med dannes ved flere kræftformer og udvikling af en vaccination vil dermed kunne anvendes til behandling af flere typer kræft.

1.100.000,- til forskning i ukonventionelle populationer af tumordræbende immunceller

MD, PhD-Studerende Arianna Draghi, National Center for Cancer Immune Therapy v/ Herlev og Gentofte Hospital

På trods af, at cancer immunterapi har ændret prognosen drastisk for kræftpatienter, er en tydelig klinisk fordel på nuværende tidspunkt kun observeret i en relativt lille andel af patienterne.

I dette projekt, støttet af NEYE-Fonden, vil jeg undersøge ukonventionelle populationer af tumordræbende immunceller, som findes i nogle patienter. Mit endelige mål er at udvikle en base til nye terapeutiske strategier for de patienter, der ikke drager nytte af den nuværende behandling med cancer immunterapi. Læs mere om projektet.

1.000.000,- til forskning i nye lægemidler til at hæmme kræftcellers vækst

Professor, Director Anders H. Lund, Biotech Research and Innovation Centre v/ Københavns Universitet

I dette projekt, støttet af NEYE-Fonden, prøver vi at ramme kræftceller på en ny måde. Kræft er karakteriseret af uhæmmet cellevækst, der kræver en stor produktion af de proteiner, cellen er bygget af, og som udfører mange funktioner i cellen. Flere kræftformer er direkte afhængige af en høj proteinproduktion for at kunne udvikle sig. Alle proteiner produceres af cellens proteinfabrik: Ribosomet.

Vi har fundet, at ribosomer i kræftceller er anderledes bygget op end i normale celler. I dette projekt søger vi at udvikle nye lægemidler, der specifikt er rettet mod ribosomer i kræftceller. På den måde håber vi at kunne ramme en central mekanisme for kræftcellernes vækst. Læs mere om projektet.

585.000,- til forskning i behandlingsresistent lungekræft

Lektor Mikkel Green Terp, Institut for Molekylær Medicin v/ Syddansk Universitet

På trods af forbedret overlevelse gennem de senere år, er kun lidt over halvdelen af patienterne med lungekræft i live efter et år. Patienter med lungekræft kan have mutationer i genet, der udtrykker EGFR-proteinet på overfladen af kræftcellerne, hvilket medfører, at kræftcellerne deler sig hurtigere og dermed bliver mere aggressive. Lægemidler mod EGFR er effektive, men resistensudvikling er uundgåeligt. Flere resistensmekanismer er kendte, og der kan således i mange tilfælde tilrettelægges en efterfølgende effektiv behandlingsstrategi. Mekanismen bag resistensudviklingen er dog ukendt i mere end 40 % af tilfældene, og der er derfor et stort behov for mere viden om lægemiddelresistens overfor EGFR hæmmere og nye efterfølgende behandlingsstrategier.

Med støtte fra NEYE-Fonden vil vi undersøge en ny resistensmekanisme, som vi for nyligt har fundet, at kræftcellerne benytter ifm. EGFR hæmmere. Med udgangspunkt i vores lovende resultater vil vi teste mulige behandlingsstrategier i prækliniske forsøg. Den nye resistensmekanisme ser primært ud til at være fremtrædende i kræftceller, som ikke har de kendte resistens mutationer, som man typisk ser hos resistente patienter.

I dette projekt undersøger vi således en resistens-mekanisme for flere af de tilfælde, hvor årsagen til EGFR-lægemiddel resistens er ukendt. Dette kan potentielt føre til nye terapeutiske muligheder for EGFR-lægemiddel resistente lungekræftpatienter med begrænsede behandlingsmuligheder. Læs mere om projektet.