Maj 2021: 829.000 kr.

Endnu engang har NEYE-Fonden doneret til kræftforskning – denne gang 829.000 kroner i maj måned. Donationen blev fordelt til 3 forskere indenfor områderne: lungekræft, knoglemarvskræft og nyrekræft.

200.000,- til tidlig erkendelse af behandlingssvigt hos kræftpatienter

Afdelingslæge og PhD-studerende Malene Støchkel Frank ved Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitets Hospital

”NEYE-Fonden støtter projektet indenfor tidlig erkendelse af behandlingssvigt hos kræftpatienter, som er essentielt for at undgå ineffektiv, dyr og bivirkningstung kræftbehandling, som kan føre til forringet livskvalitet, væsentlige sundhedsøkonomiske udgifter og forringet overlevelse. Studier har vist, at op mod 30% af patienter med udbredt lungekræft modtager kræftbehandling indenfor de sidste 30 dage før de dør. Der eksisterer derfor et stort behov for en præcis, hurtig og enkel metode til at måle behandlingseffekten. Liquid biopsy er en metode, hvorved der kan opnås væsentlige oplysninger om kræftsygdommen via en simpel blodprøve. De senere års forskning i liquid biopsy har vist, at det er muligt at måle hvor meget DNA fra kræftcellerne (tumor DNA) der findes i blodet og at dette afspejler effekten af kræftbehandlingen.

I vores projekt har vi – baseret på økonomisk støtte fra NEYE-Fonden – kunne indsamle og analysere mere end 1300 blodprøver hos 158 patienter med udbredt lungekræft. Håbet er, at vi baseret på resultaterne af dette projekt vil kunne opnå et vigtigt klinisk redskab, som kan anvendes indenfor alle kræftformer, til mere præcist at kunne måle behandlingseffekten og dermed tidligt at kunne ophøre med en uvirksom behandling - til gavn for både kræftpatienterne og sundhedsøkonomien".

270.000,- til udvikling af ny metode indenfor  T-celleterapi

Morten Gjerstorff Lektor IMM - Cancer- og Inflammationsforskning Syddansk Universitet

Hvert år diagnosticeres omkring 450 danskere med knoglemarvskræft. Sygdommen kan ikke kureres, og selvom der findes behandlinger, som kan sætte den i bero, så er kun halvdelen af patienterne i live efter 5 år. Knoglemarvskræft opstår af ukendte årsager i knoglemarvens plasmaceller, der deler sig til et stort antal og danner knoglemarvstumorer. Diagnosen stilles blandt andet ved påvisning af kræftceller i en knoglemarvsbiopsi. Vi vil etablere en ny metode, hvor kræftceller fra en sådan biopsi undersøges for tilstedeværelse af forskellige proteiner, som kan genkendes af kroppens T-celler. Disse celler er helt essentielle, når det kommer til at bekæmpe kræftceller.

Vi vil anvende en ny type apparatur, som vi for nyligt har etableret i vores forskningsgruppe, til at undersøge hvilke proteiner som T-cellerne vil kunne genkende i en given tumor. Baseret på resultatet af undersøgelsen vil vi udvælge et panel af disse proteiner fra hver patient og bruge patientens blod til at lave et stort antal T-celler, der genkender disse. Dette gøres ved at dyrke cellerne i vores laboratorium under specielle betingelser. Disse celler vil på sigt kunne bruges til behandling af patienter med knoglemarvskræft, men i første omgang vil vi afprøve behandlingen i tilsvarende dyremodeller for at sikre, at den har den ønskede effekt og er uden alvorlige bivirkninger. Dette gøres ved at indsprøjte knoglemarvskræftceller i mus, som behandles med de fremstillede T-celler. Herefter følges musenes sygdomsudvikling og overlevelse.

Projektet er banebrydende da det vil være første gang, at T-celleterapi tilpasses den enkelte patient, og vi forventer at kunne opnå kraftigere og markant længerevarende responser på behandlingen end tidligere set med T-celleterapi. I første omgang vil en sådan strategi kunne forbedre behandlingen af patienter med knoglemarvskræft, og senere vil den kunne udbredes til andre kræftformer.

359.000,- til en lovende terapeutisk strategi inden for nyrekræft

Barbara Guerra PhD, Lektor i Biomedicinsk Forskning, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

”Angreb på dereguleringen af lipidmetabolismen ved avanceret nyrecellekarcinom: en lovende terapeutisk strategi.

Den mest almindelige form for nyrekræft, der tegner sig for 4% af alle kræftformer i verden, er nyrecellekarcinom (RCC). ”Clear cell renal cell carcinoma” (ccRCC) er den hyppigst forekommende undertype og er karakteriseret ved specifikke ændringer i gener der regulerer stofskiftet og sansningen af ilt-niveau i cellerne.

ccRCC er en sygdom, der spreder sig til andre dele af kroppen og er notorisk resistent over for konventionel kemoterapi eller terapier, der bruger stoffer, der er målrettet mod kræftens specifikke gener og / eller dannelsen af ​​nye blodkar til at udsulte tumoren.

En af de meste effektive nuværende behandlinger af metastatisk nyrekræft kombinerer brugen af lægemidler med immunterapi, som er baseret på aktivering af immunsystemet til at angribe kræftceller. Denne terapeutiske strategi er ikke uden faldgruber, da nye data viser at ændringer i fedmetabolismen i ccRCC hæmmer anticancer immunresponset i væsentlig grad.

Vores undersøgelser har givet nye oplysninger om de molekylære mekanismer, der er ansvarlige for ændringerne i lipidmetabolisme i ccRCC, og som kan være vigtige for udviklingen af ​​nye kombinationsbehandlinger.

Ved hjælp af donationen fra NEYE-Fonden vil vi være i stand til at udvide vores nuværende forståelse af ccRCC biologi og behandling, og etablere mere avancerede prækliniske undersøgelser i relation til anti-tumor immunresponset.

Denne forskning vil have en betydelig indvirkning på behandlingen af ​​sygdommen og samtidig potentialet til helt generelt at øge kræftpatienters samlede og sygdomsfrie overlevelse i fremtiden.”