NEYE-Fonden støtter vigtige forskningsprojekter inden for lungekræft

Mette Thune Mouritzen

Reservelæge og PhD studerende Mette Thune Mouritzen, har modtaget 300.000 kr. til forskning i en af de mest farlige kræftformer, lungekræft:

"Hver år diagnosticeres cirka 4600 danskere med lungekræft, som er den mest dødelige kræftform i Danmark. Behandlingsstrategien har i de seneste år bevæget sig fra en "one size fits all"-strategi med kemoterapi til en mere målrettet behandling med "personlig medicin". Immunterapi er en ny revolutionerede form for kræftbehandling med færre alvorlige bivirkninger, men vi mangler fortsat viden om, hvordan det går patienter i daglig klinisk praksis og nye markører for behandling med immunterapi er nødvendige," siger Ph.d.-studerende Mette Thune Mouritzen, der sammen med sin forskningsgruppe er tilknyttet Aalborg Universitetshospital.

Donationen vil hun derfor bruge til at undersøge for ændringer i tumorvæv før og undervejs i patienters behandlingsforløb: "Vi forventer at kunne påvise vigtige vævsmarkører, som kan forudsige effekten af immunterapi, der vil på sigt betyde en forbedret patientbehandling og øget overlevelse. I disse år oplever vi en hurtig introduktion at ny dyr kræftbehandling, som vi stadig mangler viden omkring for at kunne målrette den bedst muligt. At optimere og effektivisere behandling med immunterapi vil derfor også være en stor samfunds- og sundhedsøkonomisk gevinst," siger Mette Thune Mouritzen.

Læs mere om projektet

Barbara Malene Fischer

MD, PhD Barbara Malene Fischer fra Rigshospitalet har modtaget 275.000,- til forskning i lungekræft. "Hvert år får mere end 4.000 danskere konstateret lungekræft, og det er den farligste kræftform i Danmark. Selvom vi har bedre behandlingsmuligheder end tidligere, er lungekræft fortsat den kræftform, der koster flest liv. Det skyldes blandt andet, at mange patienter får tilbagefald, men at det opdages for sent," siger Barbara Malene Fischer.

"Der er kun udført ganske lidt forskning indenfor diagnostik af tilbagefald, men enkelte undersøgelser tyder på, at opsporing, behandling og overlevelse kan forbedres ved brug af bedre billeddiagnostiske metoder. På basis af projektets resultater håber vi at kunne udvikle og indføre en ny og bedre måde at følge patienter behandlet for lungekræft," siger forskeren.

Katherina Farr

MD. PhD. Katherina Farr fra Aarhus Universitet fortæller, at hendes donation på 300.000 kroner skal bruges til at udvikle en metode, der skal forbedre effekten af strålebehandling for mennesker ramt af lungekræft:

"Lungekræft er en af de hyppigste årsager til kræftdød hos mænd og kvinder i Danmark, og danske patienter har desværre ringere chance for at overleve i forhold til mange andre steder i verden. Det skyldes til dels, at Danmark tilbyder en mindre aggressiv strålebehandling i lungerne, fordi der er mange skadelige bivirkninger forbundet med behandlingen," siger Katherina Farr, og fortsætter:
"Jeg er derfor utroligt stolt over og taknemmelig for at modtage en donation fra NEYE-Fonden, der specifikt skal gå til at udvikle værktøjer til at undgå stråling til de områder i lungerne, der har høj funktion. Fremtiden kræver mere viden, mere forskning og mere behandling, og det er NEYE-Fondens årlige donationer med til at sikre," siger Katherina Farr.