Hvad er GRS Certificering?

GRS står for Global Recycled Standard og er en international frivillig certificeringsordning for genbrugsmaterialer.

Standarden er skabt for at øge brugen af genbrugsmaterialer på en troværdig måde – samtidig med at den sikrer, at de mennesker, der producerer produkterne, har ordentlige arbejdsforhold, og at produkterne produceres med respekt for miljøet.


Hvorfor skal man bruge GRS?

Langt de fleste af os vil gerne være med til at løse klima- og biodiversitetskrisen. Mere og bedre genbrug af materialer er en af de måder, vi kan gøre det på. Der er derfor stor efterspørgsel på genbrugsprodukter. Det betyder desværre også, at mange produkter sælges som genbrugsmaterialer, selvom de ikke er det. Og ofte har forbrugerne og virksomhed reelt meget lille mulighed for at verificere om produktet er genbrug eller ej.

Global Recycled Standard er et forsøg på at gøre det muligt for virksomheder og forbrugere at tjekke, at noget der sælges som genbrug rent faktisk er genbrug – og samtidig sikre ordentlig produktion og arbejdsvilkår.


Hvem står bag?

Organisationen bag standarden hedder Textile Exchange. De er en international non-profit medlemsorganisation, hvis formål er at sikre bedre brug af vores råvarer, især indenfor tekstil. De uddanner folk i branchen, skubber på innovation – og udvikler og vedligeholder standarder for forskellige former for tekstil - fra dun og uld til genbrugsmaterialer. Standarderne udvikles i samarbejde med NGOer og eksperter og revideres med et fast interval.


Hvordan sikres troværdigheden i GRS?

Global Recycled Standard er en tredjeparts certificering. Det betyder, at alle virksomheder, der bruger GRS skal auditeres årligt af uafhængige certificeringsfirmaer. Det årlige audit skal foregå på selve virksomheden, og den certificerede virksomhed skal have en nedskrevet håndbog for, hvordan de håndterer deres certificering, og hvad de gør i tilfælde af fejl.

Selve organisationen bag GRS, Textile Exchange, er medlem hos organisationen ISEAL. ISEAL er en fælles organisation for verdens mest ambitiøse certificeringsordninger. Man kan kun blive medlem som certificeringsordning, hvis ens standarder og kontrolsystemer lever op til ISEAL kravene, som er de strengeste på markedet. Hvert år kontrolleres det, at alle mærkningsordningerne lever op til kravene og at de kan bevise, at de gør den forskel i verden, de er skabt til at gøre.


Hvad kræver det at være certificeret?

For at kunne være en del af Global Recycled Standard og producere certificerede produkter, kan hver enkelt led i en leverandørkæde have deres egen sporbarhedscertificering (Chain of custody). Hver af virksomhederne skal gennemgå et årligt audit med et uafhængigt certificeringsfirma som en del af certificeringen.

Når produkterne rejser mellem virksomheder, skal der udstedes et Transaction Certificate, som beskriver, hvor mange og hvilke produkter der er tale om. En vare kan ikke sælges videre i GRS systemet uden dette certifikat. På den måde sikrer man, at der ikke kommer mere GRS certificeret materiale ud end ind i virksomhederne.


Hvad er forskellen på GRS og andre genbrugsmærker?

Global Recycled Standard er den strengeste standard indenfor genbrug af materialer på det kommercielle marked. Alle materialer, der bruges i GRS certificerede varer, skal være certificerede genbrugsvarer efter ISO 14021 standarden og have uafhængig tredjepart-certificering på, at de er det.

GRS sikrer som den eneste sociale og miljømæssige vilkår i produktionen som en del af certificeringen. Det betyder, at man med GRS ved, at materialerne, der genbruges, er fremskaffet under sikre og ordentlige forhold. Og man ved, at medarbejderne, der efterfølgende arbejder med materialerne, har sikkerhedsudstyr og ordentlige arbejdsvilkår, samt at de basale arbejdsrettigheder overholdes. (Ingen børnearbejde, ingen tvunget arbejde, ret til forsamling og kollektive forhandlinger).

Man ved også, at man i produktionen tager miljøhensyn og følger den gældende lovgivning indenfor håndtering af spildevand, udledning og energiforbrug.

GRS er også den eneste, der stiller krav til, hvilke kemikalier der bruges i genbrugsprocessen. Da klargøring af fibre til genbrug kan være en proces, der kræver skrappe kemikalier, er dette en vigtig del af standarden at have for øje, hvis man vælger genbrugsmaterialer for at gøre noget godt for miljøet.


Hvem er NEYE Butikker Job i NEYE Klub NEYE PR & Presse Kundeservice Kontaktoplysninger Handelsbetingelser Webordrer Betaling Levering Bytteservice og returnering Reklamation Køb med GLN/EAN nummer Tax Free køb/Momsrefusion Persondatapolitik Samfundsansvar Hvad er GRS Certificering? Cookies Gavekort/tilgodebevis Konkurrenceregler Prismatch