Persondatapolitik

1. GENERELT

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes NEYE A/S ("NEYE", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside, www.neye.dk ("Hjemmesiden").

1.3 NEYE er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til NEYE kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.


2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du besøger neye.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af neye.dk, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder vores cookiepolitik  anvendelse, når du bruger neye.dk

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre neye.dk samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på neye.dk, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestilling er sket på neye.dk.

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 Når du via neye.dk tilmelder dig vores loyalitetsklub 'Klub NEYE' og dermed blandt andet samtykker til at modtage nyheder, gode tilbud, konkurrencer, m.m. per e-mail, så indsamler vi oplysninger om dit fornavn, efternavn, e-mailadresse, fødselsdato, køn, favoritbutik og mobilnummer. Derudover indsamler vi oplysninger under dit medlemskab om din brug af 'Klub NEYEs fordele, konkurrencer du deltager i m.m. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret. Læs mere om medlemsskabet her

2.3.1 Formålet er at kunne administrere dit medlemskab og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med medlemskabet af 'Klub NEYE', samt for at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

2.4 Når du handler i en af vores fysiske NEYE butikker, vil der i forskellige tilfælde blive indsamlet og behandlet personlige data. Det vil eksempelvis være tilfældet, når du benytter muligheden for at tilmelde dig 'Klub NEYE' og i den forbindelse opgiver din e-mail til ekspedienten for at starte tilmeldingsprocessen eller i forbindelse med en reklamation eller returnering af en varer, hvor du bliver bedt om at angive navn, adresse, telefon og underskrift.

2.4.1 Formålet er, at vi kan tilbyde dig muligheden for nemt at tilmelde dig 'Klub NEYE' og dermed tilbyde dig de fordele, der er forbundet med medlemsskabet af 'Klub NEYE' samt at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring. Formålet er endvidere at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.

2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen til 'Klub NEYE' blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

2.5 Som leverandør til NEYE vil der udover information på din virksomhed, blive indsamlet og behandlet personlige oplysninger om dig, såsom navn, stilling, e-mail og telefon.

2.5.1 Formålet er at kunne købe og få leveret produkter fra dig som leverandør samt løbende indgå i et leverandør/kundeforhold og dermed opfylde de forpligtelser nedfældet i vores fælles kontrakt.

2.5.2 Retsgrundlaget for behandling af dine personlige oplysninger er for at sikre at køb og leverance af varer og ydelser sker i henhold til den aftale vi har indgået med din virksomhed. Opbevaring af aftalen og det tilhørende regnskabsmateriale, sker i henhold til bogføringsloven.

2.6 Hvis du søger ansættelse hos os, så behandler vi de oplysninger, du har givet os i forbindelse med din ansøgning. Det vil typisk dreje sig om kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail og telefon, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse. I nogle stillinger hos NEYE er der endvidere behov for at udføre forskellige tests (persontype, m.m.). I så fald behandler vi også disse oplysninger, inklusive resultatet af disse tests. Endvidere forbeholder vi os ret til i forbindelse med ansættelsesprocessen at screene internettet, herunder f.eks. LinkedIn, Facebook og lignende sociale medier. Endvidere tager vi forbehold for at kontakte de referencer, som du har opgivet.

2.6.1 Formålet er at kunne vurdere på om NEYE kan tilbyde dig ansættelse samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekruttering.


2.6.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. NEYE A/S forfølger den legitime interesse at besætte stillingen med en passende kandidat.

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.

3.2 For at gøre køb via webshoppen så sikkert som muligt, krypterer NEYE al information med SSL (Secure Sockets Layer). Det betyder, at informationen sendes via en sikker forbindelse, og at dine kortoplysninger ikke kan læses af udenforstående. Ved kortkøb samarbejder NEYE med en autoriseret betalingsformidler, som hjælper NEYE med at kontrollere, direkte hos din bank, at kortet er gyldigt til køb.
NEYE's betalingsformidler behandler dine betalingskortoplysninger korrekt i overensstemmelse med den internationale sikkerhedsstandard PCI DSS, som kortselskaberne VISA, MasterCard, Diners, American Express og JCR står bag. Det betyder, at dine betalingskortoplysninger behandles på en meget sikker måde. Når du handler på neye.dk med dit kort, forbeholder vi os retten til at kontrollere dine personlige oplysninger.

3.3 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, teknisk drift og forbedringer af neye.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.4 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret i USA. Vi overfører persondata til Google og Facebook på grundlag af EU Kommissionens Standard Contractual Clauses (SCC). I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.


4. DINE RETTIGHEDER

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kundeservice@neye.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til 'Klub NEYE', har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til Klub NEYE, kan du til hver en tid afmelde dig via linket i bunden af alle e-mail nyhedsbreve, eller afmelde dig via din brugerprofil på neye.dk. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os på kundeservice@neye.dk

4.9 Retten til at klage

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.


5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af neye.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i NEYE's Cookiepolitik. De enkelte udløbsfrister er oplistet i vores Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på neye.dk jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

5.3 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til og under dit medlemskab til 'Klub NEYE' jfr. pkt. 2.4 vil blive opbevaret i indtil 2 år efter din udmelding. Det er i markedsføringsloven nedskrevet, at virksomheder skal kunne dokumentere en tilmelding indtil 2 år efter at den sidste e-mail blev sendt – dette da strafansvaret forældes efter 2 år. På baggrund af det bliver følgende profildata gemt efter en afmelding: e-mail adresse samt datoer for til- og afmelding. Dette gemmes i en særskilt database og profildata slettes i den sammenhæng også fra vores e-mail marketingplatform Episerver Campaign.

5.4 Hvis du søger en stilling hos os sletter vi dine oplysninger senest efter 6 måneder, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid.

6. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.


7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Neye er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via neye.dk.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

NEYE A/S
Greve Main 32
2670 Greve

Tlf. nr.: 33 69 28 26
E-mail: kundeservice@neye.dk
E-mail: ho@neye.dk, hvis du i forbindelse med en ansøgning ønsker at udøve dine rettigheder

8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på neye.dk.

8.2 Hvis du har tilmeldt dig 'Klub NEYE', vil du blive orienteret om væsentlige ændringer i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.


9. VERSIONER

9.1 Dette er version 1.2.4 af Neyes persondatapolitik dateret den 10. juni 2021.

 


Hvem er NEYE Butikker Job i NEYE Klub NEYE PR & Presse Kundeservice Kontaktoplysninger Handelsbetingelser Webordrer Betaling Levering Bytteservice og returnering Reklamation Køb med GLN/EAN nummer Tax Free køb/Momsrefusion Persondatapolitik Samfundsansvar Hvad er GRS Certificering? Cookies Gavekort/tilgodebevis Konkurrenceregler Prismatch